Agrowikipedia

AgroWiki : Online Agriculture Library

Sunday, 4 December 2016

ಕೃಷಿ ಕುಸುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು


role of women in agriulture

ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಪ್ರದಾನ ದೇಶ, ಶೇಕಡ 60 ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವ ರೈತನೇ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು . ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ನದಾತನ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದ ನಂತರವೇ ಬೆಳೆಯೊಳಗಿನ ಕಾಳಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲುದು, ಅಪಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡಲು ಸಾದ್ಯವಾಗುವುದು, ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾನ್ ಮಹಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಲವೆಂಬ ನೆಲದಿಂದ ಬೆಳೆತೆಗೆಯುವ ಮನುಕುಲದ ಮಹಾದೀಪ, ರೈತನಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ, ಕೃಷಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತ್ರವಾದ್ದುದಾಗಿದೆ."ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿಯನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾಂಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹೇಳಬಹುದು" ಎಂದು "ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು" ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಮಹತ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ, ಸಮಾಜ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗೌರವಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಸೋದರಿಯಾಗಿ, ಮಡದಿಯಾಗಿ, ಮಗಳಾಗಿ, ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯು, ದೇಶದ ಕೃಷಿಯ ಸುಂದರ ಕುಸುರಿಯನ್ನು ನೇಯುತ್ತಿರುವುದು , ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಹಿಳೆಯ ಆಪಾರ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಅಬಲೆಯಲ್ಲ-ಸಬಳೆಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು, ಹೆಣ್ಣು, ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗಗನಯಾತ್ರಿಯವರೆಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೇ.

"Women Feed the World" ಎನ್ನುವ ಆಂಗ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಹಿಳೆಯ ಉನ್ನತ ಜವಾಬ್ಧಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಪರಿಶಯ ತಕ್ಕು ಮನರೆಯಾಗಲಿ, ವೇತನವಾಗಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಹಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 80 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬೆಲೆಯೂ ಕೊಯ್ಲಾಗಿ, ಕಾಳು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ನೇಗಿಲು ಹಿಡಿದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉಳುವ ರೈತ ಗಂಡಸಾದರೂ, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಗದ್ದೆಯ ಬದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನೂಗ-ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಿಸಲು ಸಹಾಯಕಳಾಗೂವುದ್ದಲ್ಲದೆ, ಉಳುಮೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಳುಮೆಗೆ ಹೂರಿ-ಕೋನಗಳು ಎಲ್ಲಡೆ ಇರುವಾಗ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಹೆಗಲನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಕೆಲಸದ ಗ್ರಹಿಕೆ, ನೈಪುಣ್ಯತೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಶ್ರೆದ್ದೆ, ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ನ್ಡೆಯಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದು ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ . ಕಸರತ್ತಿನ ಆಟದಂತೆ ಗೂಚರಿಸುವ ಪೈರು ಕೊಯ್ಲು ಆದಮೇಲೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಕಳೆದು ಹುಲ್ಲು ವಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವವರು ಮಹಿಳೆಯರೇ. ಗದ್ದೆಯ ಪೈರನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಸೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಡುವ ಕಲಾವಂತಿಕೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು  ಒಕ್ಕಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತೂರುವ, ಗಾಳಿಯ ಗುರುತಿಸಿ ಕಸವನ್ನು ತೂರಿ ಕಾಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಹಗೇವುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತನಗೆಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಹಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ, ಗಂಡಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತೆರನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.
1.ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದಕರು   (Independent producers)
2.ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪಾಳುಧಾರರು  (Agricultural partners)
3.ಕೃಷಿ ಗೃಹಿಣಿ  (Farm home women)
4.ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರು (Agricultural Helpers).

ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ್ವಾಗಿದ್ದರು, ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಋಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.


 • ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು, ಕಾಳು ಹನಸು ಮಾಡುವುದು, ಸಸಿ ನೆಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮೂಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯೇ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.
 • ಬಹುತೀಕ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪುರುಷನೇ ಎಜಮಾನನಾಗಿರುವುದು.
 • ಮಹಿಳೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ.
 • ಮಹಿಳೆಯ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇರುವುದು.
 • ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕಡಿಮೆ ಹಾಜರಾತಿ.
 • ಪುರುಷ ಕೆಂದ್ರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು.
 • ಅಪೌಷ್ಟಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಪುರುಷನ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.


ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯ ಸೇವಾಮನೋಭಾವ, ಹಣ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಗುಣ, ಸಹಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ  ಮೂಲಕ, ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನೀಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ತೊಟ್ಟಲೊಳಗಿನ ಮಗಿವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಸಿವನ್ನು, ನೀರು, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಹೊಲದಲ್ಲೂ ದುಡಿಯುವ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಲು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಬೇಸತ್ತು, ಜೀವನವೇ ದುರ್ಬರವೆನಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಣೂಸ್ಟೈರ್ಯ ತುಂಬುವ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಎತ್ತಾಗಿ ದುಡಿದು, ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೊಬಲವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಿರುದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸನ್ಮಾನ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಂದರ ನೇಯುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವ ನಾವು ಅರಿತು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಸಾಕಲ್ಲವೇ.??

Tuesday, 29 November 2016

Interesting Facts about Agriculture


10 interesting facts about agriculture

 • The practice of Agriculture by the humans dates back to 7,500 BC and the first ever crop cultivated by man was Barley.
 • Only 5 percent of water absorbed by plants is retained within them , rest 95 percent is lost through transpiration and guttation .
 • The largest tomato plant in the world is the plant that is in Walt Disney's experimental greenhouse in Lake Buena Vista , Florida , it has set a Guinness World Record by producing 32,000 tomatoes in a single harvest weighing about 522 kg.
 • We all know that an Apple a day will keep you away from doctor , but did you know that "One Guava is equal to four Apples".
 • If you think crops can only be grown in soil , then think again , you are wrong , Plant scientists have successfully developed a technique in which plants are grown in air or moist environment  and the technique is called "Aerophonics".
 • Did you know that it takes 5000 liter of water to produce 1 kg of paddy.
 • A Pomato is a cross-bred crop obtained by grafting Potato plant with Tomato plant.
 • Of all the total population involved in agriculture in India , 79% are women.
 • Cultivation for fruits began around 6000 BC and the first fruit crop domesticated by humans was Fig.
 • How many varieties of rice have you tasted , there are more than 60,000 known varieties of rice in the world. 

Monday, 28 November 2016

Sikkim Organic Mission


Sikkim is the first fully organic state of India

Sikkim has inspired the whole nation to go back to its roots by  becoming the first fully organic state in India. With a population of about 6 lakh, Sikkim is the least populated state and it is mainly an Agrarian economy . The main crops cultivated in Sikkim are Rice ,  maize, millet, wheat, barley, oranges, tea, and cardamom . Despite the state's poor topography and transport system , Sikkim has successfully managed to expand its agriculture .
In 2003 The state's Chief minister Shri Pawan Chamling  initiated the Sikkim organic mission and the state has achieved complete chemical free environment becoming India's first organic state in 2015.  Over 70,000 hectares of the farm have been converted and certified as organic lands , this has improved their soil structure and fertility also reduced their cost of production by 30 percent since the cost incurred on synthetic chemicals can be omitted . Besides these, their yields have leaped up over years and currently Sikkim is one of the major supplier of organic products in the country. In addition to these , by following organic farming they are promoting Subsistence farming , conserving their soil structure and fertility and conserving their environment as well. The states unemployment has decreased completely and Sikkim has achieved considerable progress in its economy since 2003 and now it has joined hands with organic states of other countries like the United States.


How did Sikkim become full Organic :

The state's Organic mission was initiated in 2003 by the Honorable Chief minister of  Sikkim  Shri Pawan Chamling . He stressed the importance of organic farming , he promised the farmers to provide exclusive retail outlets of organic products and also added a small portion about the organic farming in the textbooks of all schools.

Sikkim department of Agriculture prepared a concept paper called  Going for Organic Farming in Sikkim" and also an action plan in 2003 with main objectives : Promoting organic farming , discouraging the use of chemicals , setting up marketing facilities for organic products and preparing policies regarding organic farming. 
Sikkim State Organic board was also constituted in the same year to highlight and prescribe the organic standards of farms. 

Discouraging the use of  Chemical Fertilizers and Pesticides : 

The state withdrew the subsidy on the chemical fertilizers .From 2006-07 onwards transport and taking care of endowment and commission to retailers were additionally pulled back. All the while, the Government embraced a seven-year plan to wipe out the utilization of substance composts and to bit by bit supplant them with natural sources.


Resource Mobilizing :

Making of provincial manure units at farmstead 

setting up of vermicompost units 
Foundation of biofertilizer unit 

Upgradation of soil testing research center 

Revision of acidic soil 

Organic certification.

Two Government ranches at Nazitam (East Sikkim) and Mellidara (South Sikkim) were changed over to "Focal point of Excellence for Organic Farming" and vital research and versatile trials were begun to work out a fitting natural bundle of practices.

Development of Bio Villages :

To begin with physical stride towards the transformation of Sikkim agribusiness to organic was the reception of bio-town program utilizing EM (effective microorganisms ) innovation. Beginning from 2003-04 till 2009-10, 396 villages were adopted as bio-villages by the Department of Food Security and Agriculture Development as a team with Maple Orgtech Pvt. Ltd, Kolkata. Around 14,000 ranchers and 14,000 sections of land of land in all the 4 areas of Sikkim were profited under the program.

The State has set up well-equipped soil testing facility with an annual capacity of 10,000 soil sample analysis. During the six years, more than 46,993 soil samples were analyzed and more than 46,000 soil health cards were issued.

Finally, with combined efforts of the Government and farmers, Sikkim finally achieved its goal of complete chemical free farming . The state was announced as the county's first fully organic state on January 18, 2015, and it has made every other state look back towards it and has inspired many other states to turn into organic.

 " Let us emulate the glory of Sikkim in every State of India".